Herr Mannelig

Герр Маннелиг

Bittida en morgon innan solen upprann
Innan foglarna började sjunga
Bergatrollet friade till fager ungersven
Hon hade ne falskeliger tunga
Ранним летним утром солнце взошло,
Послышалось пение птичье.
Рыцаря поймала троллиха с гор
И такие завела речи:
Herr Mannelig herr Mannelig trolofven i mig
För det jag bjuder så gerna
I kunnen väl svara endast ja eller nej
Om i viljen eller ej
Маннелиг, Герр Маннелиг, женись на мне!
Тебя одарю я щедро.
Не отпущу, пока не дашь мне ответ,
Скажешь «да» или «нет».
Eder vill jag gifva de gångare tolf
Som gå uti rosendelunde
Aldrig har det varit någon sadel uppå dem
Ej heller betsel uti munnen
Подарю тебе я двенадцать коней,
Что пасутся средь горной выси:
Гладкие их спины не знали ремней,
Их зубы уздечек не грызли.
Eder vill jag gifva de qvarnarna tolf
Som stå mellan Tillö och Ternö
Stenarna de äro af rödaste gull
Och hjulen silfverbeslagna
Двенадцать мельниц я тебе подарю,
Что стоят между Тилло и Терно:
Серебром обиты колеса их,
Из красной меди каждый жернов.
Eder vill jag gifva deett förgyllande svärd
Som klingar utaf femton guldringar
Och strida huru I strida vill
Stridsplatsen skolen i väl vinna
Подарю тебе я меч-кладенец,
Что украшен златом и резьбою:
Кого им ударишь, тот больше не жилец, —
Им одолеешь всех на поле боя.
Eder vill jag gifva en skjorta så ny
Den bästa i lysten att slita
Inte är hon sömmad av nål eller trå
Men virkat av silket det hvita
Шелковых рубашек тебе подарю:
Узор колдовской на них выткан;
Не найдешь на них ни стежка, ни шва,
Их не шили ни иголкой, ни ниткой.
Sådana gvor toge jag väl emot
Om du vore en kristelig qvinna
Men nu så är du det värsta bergatroll
Af Neckens och djävulens stämma
«Если б ты была во Христе крещена,
Я бы принял подарки чудные,
Ты же просто злая троллиха с гор,
И родня твоя — черти-водяные!»
Bergatrollet ut på dörren sprang
Hon rister och jämrar sig svåra
Hade jag fått den fager ungersven
Så hade jag mestat min plåga
Бросилась троллиха к своей норе,
Захлопнула дверь со стуком:
«Ах, когда б тот рыцарь достался мне —
Конец бы настал моим мукам!»
Herr Mannelig herr Mannelig trolofven i mig
För det jag bjuder så gerna
I kunnen väl svara endast ja eller nej
Om i viljen eller ej
Маннелиг, герр Маннелиг, женись на мне
Тебя одарю я щедро.
Не пущу, пока не дашь мне ответ,
Скажешь «да» или «нет».

© Перевод: Степан Печкин

© Баллада из репертуара шведской группы Garmarna (Псы), альбом Guds Spelemän (Божьи Музыканты), 1996

© Tim Stridmann