Herr Holger

Герр Хольгер

Fru Tala hon drömde hon drömde i natt
     Vak upp här är en god tid
Att den rike herr Holger han skulle ge tappt
     Den rike herr Holger
Фру Тала ужасный увидела сон:
     Проснись, ибо пробил час
Что Хольгер-богач на смерть осужден
     Богатый герр Хольгер
Jag drömde jag drömde om vår gångare grå
Han bar dig till tinget du dödde där uppå
«Приснилось мне — три наших серых коня
На плаху умчали тебя от меня».
Min kära fru Tala du säg icke så
Dina drömmar kan väl vakna om en åtta år
«Ах, милая Тала, что проку во сне?
Пусть сгинут все страхи, как снег по весне!»
De stötte på dörren med stänger och spjut
Är gerr Holger så skall han här ut
В дверь дома стучат кулаком и копьем:
«Коль Хольгер внутри — пусть выходит добром!»
Herr Holger han talte till svennerna två
I läggen gullsadeln på gångaren grå
Герр Хольгер созвал верных слуг своих двух:
«Седлайте коней, и помчим во весь дух!»
När som de var komna till Köpenhamn
Der ståndar kung Kristian på hvitan den strand
Когда Копенгаген пред ними предстал,
Король Христиан их в воротах встречал:
I varen välkommen her Holger till mig
Herr Holger herr Holger det kostar ditt lif
«Герр Хольгер, заждался тебя мой дворец;
Твоим преступленьям приходит конец!»
Kung Kristian klippte det hufvudet af
Så blodet det neder till fötterna rann
Король размахнулся двуручным мечом,
И кровь побежала по плитам ручьем.
När fru Tala fick se hennes herre var lik
Så domnas hon under skarlaknen hvit
Фру Тала, завидев обоз с мертвецом,
Слегла, став белее подушек лицом.
Herr Holger blev grafven när klockan var tolf
När klockan var elfva så kom han igen
На башне одиннадцать колокол бьет —
Герр Хольгер со смертного ложа встает.
Han klappar på dörren med fingrarne små
Fru Tala stig upp dra låsarne frå
Стучит еле слышно он мертвой рукой:
«Открой, моя Тала, впусти в свой покой!»
Med ingen så hafver jag stämma utsatt
Och ingen så släpper jag in uti natt
«Не жду никого я к себе в эту ночь!
Я дверь не открою! Ступай себе прочь!»
Min kära fru Tala gif bonden sin ko
För i helvete der är så svårt att bo
«Ах, Тала, устав преисподней суров:
Верни беднякам их овец и коров!
Fru Tala gif Romman och Skromman igen
För i helvete är så svårt att brinna för din vän
И Ромман, и Скромман должна ты отдать:
Несладко за друга в аду пропадать!»
Nej om jag så skulle i helvete som svan
Så vill jag ej blifva utfattig försann
«Уж лучше я павою в ад попаду,
Чем по миру нищенкой драной пойду!
Far du i helvete med svennerna dina
     vak upp här är en god tid
Så kommer jag efter med möerna mina
     Den rike herr Holger
Гори ты со слугами ныне в аду,
     Проснись, ибо пробил час
А я со служанками после приду!»
     Богатый герр Хольгер

© Баллада из репертуара шведской группы Garmarna (Псы), альбом Guds Spelemän (Божьи Музыканты), 1996

© Перевод: Степан Печкин

© Tim Stridmann