Vänner och Fränder

Друзья и сородичи

Vänner och fränder de lade om råd
Hur de skulle gifta bort sin fränka i år
     Uti rosen
Lade om råd
Hur de skulle gifta bort sin fränka i år
Родичи собрались совет держать,
За кого девицу из рода отдать.
     Дева-роза
Совет держать,
За кого девицу из рода отдать.
Dig vill vi giva en kungason till man
Som haver mera guld än lille Roland haver land
«Будут в родне у тебя короли,
У них золота больше, чем у Роланда — земли».
Om lördan och söndan budet utgick
Om måndan och tisdan skull skådas vad hon fick
В субботу весть по стране разнеслась,
В понедельник уж стряпня началась.
Om onsdan och torsdan blandades vin
Om fredan och lördan dracks hederdagen in
В четверг мед и пиво сгрузили в подпол,
В субботу уж сели за свадебный стол.
De drucko i dagar de drucko i två
Men inte ville bruden åt sängarne gå
Пьют гости день, гуляют другой —
Невеста в брачный покой ни ногой.
De drucko i dagar de drucko i tre
Men inte ville bruden åt sängarne se
Пьют день, и два, и три напролет —
Невеста на брачное ложе нейдет.
Då kom där in en liten sjödräng
Och han var allt klädd uti blå kjortelen
Бедный моряк тут заходит в дом —
Синяя рваная роба на нем.
Han ställde sig vid bordet och talade så
Jag ser endast masterna som där gå
Зашел моряк тот и сел за стол,
О дальних гаванях рассказ повел.
Så lyster det Jungfrun aåt högan loflet gå
Så springer hon den vägen mot sjöastranden låg
Невеста тут вышла тайком за порог
И к морю пустилась бежать со всех ног.
Hon sprang uppå stenar hon sprang uppå tå
Men aktade sig väl för böljorna de blå
По скалам она пронеслась легко,
Море бушевало внизу далеко.
Så bjödo de henne i skeppet in
Och bjöd henne att dricka båd mjöd och vin
Ее на корабль капитан впустил,
Медом и вином ее угостил.
Jag ser jag ser på dina vita fingrar små
Att vigselring ej suttit på den förrän igår
«Вижу по тонким пальцам твоим,
Что кольца златые в новинку им.
Jag ser jag ser på dina guldgula hår
Att brudekrans ej suttit på dem förrän igår
Вижу по золоту кос твоих,
Что женский венец недавно на них.
Jag ser jag ser på dina snövita bröst
Att de ej har varit någon småbarnatröst
Вижу по белой груди твоей,
Что детей кормить не доводилось ей».
Och Jungfrun hon lägger sig vid lille Rolands sida
Hon känner sig varken sorgsen eller kvida
     Uti rosen
Lille Rolands sida
Hon känner sig varken sorgsen eller kvida
И с Роландом дева легла в ту ночь,
Отбросив и стыд, и смятенье прочь.
     Дева-роза
легла в ту ночь,
Отбросив и стыд, и смятенье прочь.

© Баллада из репертуара шведской группы Garmarna (Псы), альбом Guds Spelemän (Божьи Музыканты), 1996

© Перевод: Степан Печкин

© Tim Stridmann