Урок 19

Перевод

Anna Þórborg var fædd 28. maí 1895, að Vestdalseyri við Seyðisfjörð. Foreldrar hennar voru þau Gunnar Gunnarsson og seinni kona hans Guðrún Stefánsdóttir. Anna var yngst sex barna foreldra sinna. Þegar hún fæddist, var Gunnar faðir hennar orðinn blindur fyrir nokkru. Systkinahópurinn dreifðist og var komið fyrir í fóstur til vina og vandamanna. Anna fór þannig aðeins vikugömul í fóstur til sæmdarhjónanna Elísabetar Aradóttur og Jóns Wilhelmssonar, kennara á Seyðisfirði, og ólst hún þar upp við mikið ástríki. Minntist Anna ávallt fósturforeldra sinna sem eigin foreldra. Þar naut hún þess einnig að alast upp með tveimur öðrum stúlkum, Maríu dóttur þeirra hjóna, er dó ung, og bróðurdóttur Elísabetar Aradóttur, Ingibjörgu. Var hún Önnu alla tíð sem systir.

Вот литературный перевод этого отрывка.

Анна Тоурборг родилась 28 мая 1895 года на Вестдальской косе близ Сейдисфьорда. Ее родителями были Гуннар Гуннарссон и его вторая жена Гудрун Стефаунсдоуттир. Анна была младшей из шести детей ее родителей. Когда она родилась, ее отец Гуннар ослеп. Братья и сестры были разосланы на воспитание к друзьям и родственникам. Таким образом, Анне исполнилась только неделя, когда ее удочерила почтенная чета Элизабет Арадоуттир и Йоуна Вильхельмссона, учителя в Сейдисфьорде, и там ее растили с большой любовью. Анна всегда помнила своих приемных родителей, как родных. Ей также повезло расти с двумя другими девочками: дочерью этой пары Марией, умершей ребенком, и Ингибьёрг, племянницей Элизабет Арадоуттир. Она всегда была Анне как сестра.

Замечания

(1) Причастие прошедшего времени fæddur означает «рожденный». Здесь употребляется форма женского рода, без окончания -ur.

(2) Foreldrar hennar. Притяжательное местоимение идет после существительного. Hennar — форма родительного падежа от hún.

(3) Þau. Это очень распространенное вводное местоимение (здесь в среднем роде, множественном числе), которое предшествует именам людей. Естественно, его нельзя перевести.

(4) Seinni. Это слово значит «второй» или «более поздний». Обратите внимание на порядок слов: «вторая жена его».

(5) Yngst sex barna foreldra sinna. Здесь три примера использования форм родительного падежа множественного числа: barna, foreldra и sinna. Yngst — превосходная степень от ungur, «молодой». «Младшая (из) шести детей родителей ее».

(6) Порядок слов. Глагол занимает вторую позицию, после временного придаточного «когда…». «Когда она родилась, был Гуннар…». Также обратите внимание на форму fæddist, «была рождена», «родилась».

(7) Буквально var orðinn blindur fyrir nokkru означает «ослеп незадолго до этого». Orðinn — причастие прошедшего времени от verða. Nokkru стоит в дательном падеже после fyrir (выражение времени).

(8) Systkin означает «брат/братья и сестра/сестры» в собирательном значении. Hópur (-s, -ar) муж. р., означает «толпа», «группа» и т. п. «Группа братьев и сестер».

(9) Dreifa (i) — это переходный глагол, управляющий дательным падежом, он значит «рассеивать», «разгонять». Dreifðist –прошедшее время от возвратной формы dreifast, означающей «рассеиваться», «расходиться».

(10) Til vandamanna. Vandamenn — существительное мужского рода во множественном числе, означающее «родственники». После til используется родительный падеж.

(11) Fara í fóstur til… «быть усыновленным/удочеренной (кем-либо)».

(12) Þannig означает «таким образом», «поэтому».

(13) Hjón — существительное среднего рода во множественном числе, означающее мужа и жену, супружескую пару. Sæmdar- употребляется как приставка со значение «почтенный», «уважаемый».

(14) Seyðisfirði. Форма именительного падежа единственного числа — Seyðisfjörður. Здесь после предлога á используется форма дательного падежа единственного числа (так как речь не идет о движении или изменении).

(15) Ólst — форма прошедшего времени от возвратного глагола alast, который образуется из ala (наст. вр. el; прош. вр. ól; прич. прош. вр. -alinn). Alast upp значит «быть выращенным».

(16) Существительное среднего рода ástríki значит «любовь», «привязанность». После предлога við употребляется винительный падеж.

(17) Naut — форма прошедшего времени глагола njóta (nýt; naut; nutum; notið). Этот глагол означает «наслаждаться», «пользоваться» и т. п. и управляет родительным падежом. Þess — форма родительного падежа от það.

(18) Предлог með управляет дательным падежом: með tveimur öðrum stúlkum. Заметим, что tveimur — форма дательного падежа (муж., жен. и ср. р.) числительного tveir, «два». Maríu — тоже форма дательного падежа от María.

(19) Þeirra — другой примр употребления вводного местоимения. Þeirra — форма родительного падежа множественного числа (муж., жен. и ср. р.). Помните, что hjón — среднего рода множественного числа.

(20) Er dó ung. Er — альтернатива sem, «который». — форма прошедшего времени от deyja, «умирать». Ung — форма женского рода от ungur, «молодой».

(21) Bróðurdóttur. Исландцы называют племянниц, племянников, теть, дядь и т.п. — «дочь брата», «сын сестры» и т. д. Здесь это слово стоит в дательном падеже, как и Ingibjörgu, так как они управляются предлогом með.

(22) В последнем предложении используется акцентированный порядок слов, глагол var ставится на первую позицию.

(23) Önnu — форма дательного падежа имени Anna. Буквально предложение означает «Была она Анне все время как сестра».

Упражнение 19а

Примечания

aðstoða, посещать, присутствовать

bil, ср. момент; интервал — um hádegisbilið, около полудня

botnlangakast, ср. приступ аппендицита

fela e-m e-ð, оставить кого-либо ответственным за что-либо

kauptún, ср. (торговый) город

kvaðst, hann kvaðst, он сказал

lagðist, лечь

sjóliði, м. моряк

tundurspillir, м. эсминец

veikur, прил. больной

Переведите на русский:

Um hádegisbilið í gær kom breski tundurspillirinn Diana til Patreksfjarðar með veikan sjóliða. Lagðist herskipið utan við kauptúnið og skipslæknirinn fylgdi sjúklingnum í land í litlum bát. Þar tók Björn Sigvaldason læknir við piltinum, sem heitir Smith og er átján ára gamall. Hafði hann fengið botnlangakast um nóttina. Spurði Björn skipslækninn hvort hann vildi aðstoða við uppskurðinn (операция), en hann kvaðst fela íslenska lækninum sjúklinginn.

Упражнение 19б

Примечания

á hæð, в высоту

að heiman, из дома

bíða bana, быть убитым, погибнуть

dráttarvél, ж. трактор

fara hjá, проходить мимо

eyðibýli, ср. заброшенный хутор

koma í ljós, обнаружиться, выясниться

lenda, падать

slys, ср. авария, несчастный случай

spyrjast fyrir um e-ð, спрашивать, делать запрос

upp ur hádeginu, около полудня

vegabrún (ir), ж. обочина дороги

velta (супин oltið), переворачиваться, падать

Переведите на исландский:

Вчера возле Сейдисфьордюра (Seyðisfjörður) произошел несчастный случай. Магнус Оускарссон (Magnús Óskarsson) вышел из дому вчера около полудня, направившись в Сейдисфьордюр. Через час или два люди начали беспокоиться (var farið að undrast) о нем, а потом были сделаны запросы в Сельстад (Selstað), следующая деревня перед Бримнесом (Brimnes). Тогда выяснилось, что Магнус там не проходил. Его нашли возле заброшенного хутора Боргархоудль (Borgarhóll) между деревнями. С обочины дороги, которая там (достигает) от одного до двух метров в высоту, упал трактор, а Магнус попал под него и погиб.

Перевод: Крю Глазьев

© Tim Stridmann