П. Дж. Т. Гленденинг

Урок 7

Три основных конструкции

(1) fara + инфинитив, например: ég fer að skrifa (я собираюсь написать).

(2) vera (verða) + инфинитив, например: ég er að skrifa (я пишу).

(3) vera (verða) + búinn + инфинитив, например: ég er búinn að skrifa (я написал).

Как видно из приведенных переводов, эти три конструкции обозначают, соответственно, действие в ближайшем будущем, в текущий момент и завершенное действие в недавнем прошлом. Все они очень важны ввиду частоты их использования.

Таблица форм упомянутых конструкций

настоящее ég fer að skrifa, я собираюсь написать
прошедшее ég fór að skrifa, я собирался написать
наст. совершенное ég hef farið að skrifa, я собрался написать (сейчас)
прош. совершенное ég hafði farið að skrifa, я собрался написать (тогда)
будущее ég mun fara að skrifa, я соберусь писать
буд. совершенное ég mun hafa farið að skrifa, я соберусь написать
условное ég mundi fara að skrifa, (если бы) я собирался написать
усл. совершенное ég mundi hafa farið að skrifa, (если бы) я собрался написать
   
настоящее ég er að skrifa, я пишу
прошедшее ég var að skrifa, я писал
наст. совершенное ég hef verið að skrifa, я написал (сейчас)
прош. совершенное ég hafði verið að skrifa, я написал (тогда)
будущее ég mun verða (vera) að skrifa/verð að skrifa, я буду писать
буд. совершенное ég mun hafa verið að skrifa, я напишу
условное ég mundi verða (vera) að skrifa/yrði að skrifa, (если бы) я писал
усл. совершенное ég mun hafa verið að skrifa, (если бы) я написал
   
настоящее ég er búinn að skrifa, я написал (сейчас)
прошедшее ég var búinn að skrifa, я написал (тогда)
наст. совершенное ég hef verið að skrifa, я написал (сейчас)
прош. совершенное ég hafði verið að skrifa, я написал (тогда)
будущее ég mun verða (vera) búinn að skrifa, я напишу
буд. совершенное ég mun hafa verið búinn að skrifa, я напишу
условное ég mundi verða (vera) búinn að skrifa, (если бы) я написал
усл. совершенное ég mundi hafa verið búinn að skrifa, (если бы) я написал

Для полноты здесь приведены все формы изъявительного наклонения; наиболее часто используемые из них поможет выбрать здравый смысл. В целом можно сказать, что первые две формы каждой конструкции встречаются чаще всего.

Примеры использования этих конструкций

Nú fer ég að fara. Сейчас иду.

Hún fer að gera það. Она сейчас сделает это.

Hún er að tala við mig. Она говорит со мной.

Hann ver að lesa, þegar ég kom. Он читал, когда я пришел.

Þú ert búinn að vera mikið veik. Ты (недавно) был очень болен.

Nú er ég búinn að mála húsið. Теперь я закончил красить дом.

Ég er búinn að lesa bókina. Я прочел книгу.

Ég er búinn að eyða þeim öllum. Я уничтожил их всех.

Það er búið að vera gott veður í vetur. Этой зимой была хорошая погода.

Также запомните: Það er farið að dimma. Темнеет.

Það er farið að hvessa. Ветер усиливается.

Сослагательное наклонение

Возможно, вам показалось ненужным перечисление форм сослагательного наклонения вместе с обычными формами изъявительного. Тем не менее, сослагательное наклонение используется в исландском языке постоянно, причем как в письменной, так и в разговорной речи.

По сути, сослагательное наклонение выражает что-либо желательное, что-либо, существующее в воображении, что-либо, зависящее от условия, что-либо возможное, что-либо неопределенное. Необходимо разобрать каждый из этих аспектов по отдельности.

(1) Желания.

Ég vil ekki, að hann segi eitt einasta orð. (Я не хочу, чтобы он сказал хоть одно слово.)

Hann vill að ég fari. (Он хочет, чтобы я ушел.)

Þú vildir, að ég tæki mál hans að mér. (Ты хотел, чтобы я взялся за его дело.)

(2) Глаголы Воображения, Размышления и т.п.

Ég held, að égbúinn að segja þér allar sögur, sem ég kann. (Я думаю, что рассказал тебе все сказки, которые знаю.)

Ég held, að þaðef til vill hægt. (Я думаю, что это довольно легко.)

Ég held, að þaðmögulegt. (Я думаю, это возможно.)

Ég taldi víst, að einhver hefði gleymt að gera það. (Я думал, кто-то забыл это сделать.)

Hann hlýtur að vita, að ég sé að gera þetta fyrir þig. (Он должен понять, что я делаю это для тебя.)

Ég er hræddur um, að þér verði kalt á leiðinni. (Я боюсь, ты замерзнешь по дороге.)

Heldurðu, að þú munir geta þetta? (Ты думаешь, что сможешь это сделать?)

Ég hefði haldið, að þetta mundi nægja. (Я думал, этого будет достаточно.)

(3) Условия. В английском языке есть три основных конструкции:

if/present … future

if/past … conditional

if/past perfect … conditional perfect

Эти конструкции несколько отличаются от исландских:

ef/настоящее … будущее (или настоящее)

ef/прошедшее сослагательное … прошедшее сослагательное

ef/прошедшее совершенное сослагательное … прошедшее совершенное сослагательное

Примеры:

Ég skal vera kyrr, ef þú segir mér eina stutta sögu. (Я буду (вести себя) тихо, если ты расскажешь мне короткую сказку.)

Ef þú ert að draga dár að mér, skal ég slá þig. (Если ты дурачишь меня, я тебя ударю.)

Ég skyldi fara, ef ég gæti. (Я бы пошел, если бы мог.)

Ég kæmi, ef ég gæti. (Я бы пришел, если бы смог.)

Ég vildi vera blóm, ef enginn sliti mig upp, og aldrei kæmi vetur med snjó og frost. (Я бы хотела быть цветком, если бы никто не рвал меня, и если бы никогда не приходила зима со снегом и морозом.)

Ef hann hefði skrifað þér þetta bréf, hefði það verið undirritað Pétur. (Если бы он написал тебе это письмо, оно было бы подписано Петуром.)

Ef ég hefði ekki séð það með eigin augum, hefði ég ekki trúað þvi. (Если бы я не видел это собственными глазами, я бы не поверил.)

Ég hefði reynt að hjálpa honum, ef hann hefði leitað til mín. (Я бы попытался помочь ему, если бы он приблизился ко мне.)

(4) Косвенная речь.

Fólkið segir, að húnlík Dísu. (Люди говорят, что она похожа на Дису.)

Hann sagði, að þær væru farnar. (Он сказал, что они (ж.р.) ушли.)

Hann sagði þér, að hann væri í Reykjavík. (Он сказал тебе, что был в Рейкьявике.)

Þú sagðir honum, að þú hefðir ráðið mig til þess að gera það. (Ты сказал ему, что ты посоветовал мне сделать это.)

(5) Eins og. Сослагательное наклонение используется после этого оборота в такихпредложениях:

Þetta var hrafnaspark, eins og það hefði verið skrifað í myrkri. (Это были каракули, как будто бы это было написано в темноте.)

Hún æpir eins og húnóð. (Она кричит как сумасшедшая.)

(6) Во фразах, начинающихся с til þess að или svo að («чтобы»), обозначающих цель.

Vertu heima í kvöld, til þess að ég geti farið út. (Вечером будь дома, чтобы я мог пойти на улицу.)

Обратите внимание, что в предложении vindurinn hamaðist, svo að húsið skalf (ветер бушевал так, что крыша дома дрожала) сослагательное наклонение не используется, так как здесь обозначается не цель, а следствие или результат.

(7) После þótt или þó að (хотя).

Þetta er lagleg gjöf, þótt lítil sé. (Это красивый подарок, хоть и маленький)

Hann er í bláu fötunum, þó að þaðekki sunnudagur. (Он в синей одежде, хотя (сегодня) не воскресенье.)

Fullorðna fólkið skrökvar oft, þó að það segi, að það komi svartur blettur á tunguna á mér, ef ég skrökvi. (Взрослые часто лгут, хотя они говорят, что у меня будет черное пятно на языке, если я солгу.) Обратите внимание, что в этом предложении сослагательное наклонение встречается трижды; после þó að, после глагола «говорят» (косвенная речь) и в условной части предложения, где используется ef. (Однако второй случай сослагательного наклонения здесь можно отнести к той же категории, что и третий.)

Прочее

После некоторых глаголов, как правило, используется сослагательное наклонение:

Ég skal sjá um, að hann gefi sig fram klukkan fimm. (Я прослежу, чтобы он уступил к пяти часам.)

Hann mun sjá, að ég hafi tekið að mér mál hans. (Он увидит, что я взялся за его дело.)

Сослагательное наклонение используется в выражениях желания с императивом, где по-русски можно сказать «пусть» и т.п.:

Guðilof. (Хвала Господу.)

Guðmeð þér. (Бог с тобой.)

Сослагательное наклонение используется в некоторых устойчивых выражениях:

Komi hvað koma vill. (Будь что будет.)

Список слов

хотя, þótt норвежский язык, norska
ранее, прежде, áður сказать, segja
приходить, koma (kem, kom, kominn) петь, syngja
плакать, gráta кто-то, einhver
светать, daga скупой, nískur
глупый, heimskulegur думать, считать, hyggja (hygg, hugði, hugað)
знать, быть в курсе, vita (veit, vissi, vitað) думать, размышлять, halda (held, hélt, héldum, haldinn)
знать, понимать, kunna (kann, kunni, kunnað) настоящий, правдивый, sannur, sönn
позволять, láta безобразный, ужасный, ljótur
краситься, mála sig что? hvað?
никогда, aldrei желать, óska
  младший, yngri

Упражнение 7

 1. Переведите на исландский:
  1. Я думаю, что видел его прежде.
  2. Я думал, что ты знал это.
  3. История правдива, хоть и ужасна.
  4. Теперь она прочла книгу.
  5. Он пишет письмо.
  6. Я не хочу позволить Дисе увидеть, что я начинаю плакать.
  7. Они не хотели, чтобы он пошел.
  8. Мужчина закончил писать, но девочка не закончила читать.
  9. Светает.
  10. Она говорит со мной.
  11. Я не знал, что ты знаешь норвежский.
  12. Я никогда не говорил, что знаю норвежский.
 2. Переведите на русский:
  1. Ég var að skrifa, þegar hún kom.
  2. Ef svo væri ekki, mundum við ekki vera hér.
  3. Hann var búinn að lesa bókina.
  4. Hvað ertu að gera?
  5. Hún vildi ekki láta Gerðu sjá, að hún færi að gráta.
  6. Einhver er að koma.
  7. Hann segir, að hún sé nísk.
  8. Ég vildi óska, að þú værir mörgum árum yngri.
  9. Stúlkan er búin að mála sig.
  10. Hvað hafi ég verið að segja?, sagði hann.
  11. Hún var að syngja, þegar ég kom.
  12. Ég held, að það sé heimskulegt.

Перевод: Крю Глазьев

© Tim Stridmann