Северная Слава

Вороны Ут-Рёста

Skarvene fra Utrøst

© Tim Stridmann